Ergonomie, training / coaching, bedrijfsfysiotherapie, stresspreventie
Bel: 06 216 552 62

Bedrijfsfysiotherapie

Herkent u het beeld van pijnklachten in hoofd, nek, schouder, armen of rug na dag hard werken? Zo ja, dan kunnen wij u hierbij zeer goed van dienst zijn. Door niet alleen de klacht te behandelen maar ook het functioneren tijdens het werk mee te nemen in de behandeling bieden wij een meerwaarde ten opzichte van reguliere fysiotherapie. Veel arbeidsgerelateerde klachten vragen om deze integrale aanpak.

Wij bieden curatieve en preventieve zorg door middel van individuele interventies, of inloopspreekuren. Deze diensten vinden bij u in het bedrijf plaats. Doordat wij bij u op het bedrijf komen, krijgen wij een gevoel bij uw organisatie en het werk dat uw werknemers uitvoeren. Hierdoor kunnen wij naast adviezen voor uw medewerkers ook u op organisatorisch niveau adviseren. 

José Witte, Teamleider Vitras
"Het Roer kijkt naar hoe onze werknemers in hun totaliteit binnen de organisatie functioneren"
– José Witte, Teamleider Vitras
Jan Joost Meijs, Directeur Gezondheidscentrum De Roerdomp
"Met het Roer werkt je niet alleen aan reductie van het ziekteverzuim maar vooral samen aan fitte, opgewekte en productieve medewerkers"
– Jan Joost Meijs, Directeur Gezondheidscentrum De Roerdomp