Ergonomie, training / coaching, bedrijfsfysiotherapie, stresspreventie
Bel: 06 216 552 62

Stresspreventie

Stress zorgt dat het lijf in verhoogde staat van paraatheid is. Op korte termijn handig om een deadline te halen of zelfs om boven jezelf uit te stijgen in je werk. Bij langdurige periodes van stress ontstaat het risico voor de medewerker op verlies van regie over zichzelf en daarmee het vermogen de stress te reguleren. Deze neerwaartse spiraal zorgt voor negatieve effecten op de gezondheid, het prestatievermogen en het welzijn.

Het Roer biedt op zowel groeps- als individueel niveau geschikte interventies en trainingen op maat om dergelijke klachten te voorkomen of te bestrijden. Hierdoor zal een gevoel van eigen regie, welzijn, bevlogenheid bevorderd worden en verzuim door ziekte worden verminderd. De begeleiding is gericht op het verschaffen van inzichten in stress, stresssignalen, energiebronnen/lekken, tips en praktische vaardigheden en de borging hiervan. Maatwerk voor het individu of groep zorgt voor aansluiting op de (werk)context van de mensen.

Jan Joost Meijs, Directeur Gezondheidscentrum De Roerdomp
"Met het Roer werkt je niet alleen aan reductie van het ziekteverzuim maar vooral samen aan fitte, opgewekte en productieve medewerkers"
– Jan Joost Meijs, Directeur Gezondheidscentrum De Roerdomp
Gert Contant, Etop ArboAcademie www.arboacademie.nl
"Mijn ervaring met Bertus en Renze is dat ze integer werken met brede visie waarbij ze het bespreekbaar maken van gedrag niet schuwen!"
– Gert Contant, Etop ArboAcademie www.arboacademie.nl